Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteGuide2002_01SkatteGuide 1. halvår 2002

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide er et magasin udgivet af SkatteInform, der sikrer dig relevant og kompetent orientering om aktuelle skatteforhold.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

Artikel nr. Beskrivelse
2002-01 Tips til selvangivelsen
2002-02 Skat ved omprioriteringer
2002-03 Halv skat ved arbejde i udlandet
2002-04 Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter
2002-05 Nye love fra 2001/2002
1. Hjemme PC-ordning og datakommunikation
2. Fuld omkostningsgodtgørelse i skattesager
3. Beregning af lejeværdi ved delvis udlejning af egen bolig
4. Konkurrenceevnepakken
5. Ejendomsværdibeskatning
2002-06 Højesteretsdomme
1. Fraflytning til Spanien
2. Selvstændig - ej fradrag for arbejdsværelse
2002-07 Landsretsdomme
1. Lægehonorar - rette indkomstmodtager
2. Fradrag for arbejdstøj
3. Fiktiv lejeindtægt
4. Repræsentation
5. Befordring
2002-08 Landsskatteretskendelser
1. Ekstraordinær genoptagelse
2. Gevinstrejser
3. Omgørelse af transaktioner mellem HOA og selskab
4. Værdi af eget arbejde - moms
2002-09 Administrative afgørelser
1. Madordning til medarbejdere - momsfradrag
2. Rentefrit lån mellem selskab og hovedaktionær 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.