Vis indhold i printervenligt vindue.

SkatteGuide2002_02SkatteGuide 2. halvår 2002

Artikler, der sparer dig tid og penge!
SkatteGuide er et magasin udgivet af SkatteInform, der sikrer dig relevant og kompetent orientering om aktuelle skatteforhold.

Hvis du abonnerer på vores nyhedsbrev Aktuel Skat, kan du bestille artikler fra SkatteGuide pr. e-mail info@skatteinform.dk. Tilmeld dig her.

 

Artikel nr. Beskrivelse
2002-01 Fuld omkostningsdækning i skattesager
2002-02 Lån i huset til pensionsopsparing
2002-03 Væsentlige nye love
1. Generationsskifte
2. Afskrivning på kunstkøb
3. Sundhedsudgifter betalt af arbejdsgiver
4. Moms af foreninger m.v.
5. Efterbeskatning af højtlønnede udlændinge
6. Hjemme-pc-ordning og datakommunikation
7. Regler for beregning af lejeværdi ved delvis udlejning af egen bolig
8. Konkurrencevnepakken
9. Ejendomsværdibeskatning
2002-04 Parcelhusreglen
1. Omfattede boliger
2. En- eller tofamiliehuse
2002-05 Forsikringsformidlere
1. Selvstændige forsikringsformidlere
2. Forsikringsformidler - ej selvstændig
2002-06 Uvalgte højesteretsdomme
1. Momsfritagelse - velgørende arrangementer
2. Fradrag for kattefoder
3. Konsulentvirksomhed i selskabsform
2002-07 Udvalgte landsretsdomme
1. Overdragelse af ejendom mellem interesseforbundne parter
2002-08 Uvalgte administrative afgørelser
1. Omgørelse i virksomhedsordningen
2. Direktør - fri bil
3. Fri kost for lærere på en efterskole 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.