Vis indhold i printervenligt vindue.

Fri bil eller skattefri befordringsgodtgørelse

Ofte stilles spørgsmålet, om det kan betale sig at få stillet fri bil til rådighed af sin arbejdsgiver.

 

Satserne for den skattefri kørselsgodtgørelse er pr. 1. januar 2014 3,82 kr. pr. km for de første 20.000 km og 2,13 pr. km herudover. Satsen har fulgt med de stigende omkostninger, der er forbundet med at have bil. Hvor det tidligere ofte kunne betale sig at benytte egen bil erhvervsmæssigt, kommer det nu helt an på, hvor meget der køres erhvervsmæssigt, og hvilken bil der køres i. Grundet den skærpede konkurrence fra benzinselskaberne, kan det nu i de fleste tilfælde bedst betale sig at køre i egen bil, og opnå den skattefri befordringsgodtgørelse.


Fri bil kontra kørselsgodtgørelse

Beregninger baseret på FDM's oplysninger om driftsøkonomiske afskrivninger og løbende driftsudgifter ved at holde bil viser, at der stadig ofte bedst kan betale sig at benytte egen bil. Dog skal man være opmærksom på, at de nye satser for skattefri kørselsgodtgørelse ikke kompenserer fuldt for de højere benzinpriser. Det kan derfor betale sig at vælge en benzinøkonomisk bil.


Forhold der taler for valg af fri bil:

Mindre end 50% af den samlede kørsel er erhvervsmæssig
Stort samlet kørselsbehov, hvoraf en væsentlig del er privat kørsel
Store driftsomkostninger
Store driftsøkonomiske afskrivninger - højt værditab på bilen
Hvis arbejdsgiveren betaler bilens udgifter uden lønkompensation, f.eks. i hovedaktionærforhold

Ved køb af dyre biler med en ejertid på mere end 3 år kan det ofte betale sig at vælge fri bil. Dette hænger sammen med, at mange biler har et stort værditab de første 3 år, samt at vedligeholdelsesomkostningerne efter 3 år er forholdsmæssig store. Værdi af fri af bil beregnes alene af anskaffelsessummen, uanset størrelsen af de løbende vedligeholdelsesudgifter.Uanset om der vælges en ny eller en gammel bil, er det en betingelse, at arbejdsgiveren har den driftsøkonomiske risiko på bilen.


Forhold der taler for kørsel i egen bil:

  • Stort erhvervsmæssigt kørselsbehov
  • Små driftsøkonomiske afskrivninger - lavt værditab på bilen
  • Små driftsomkostninger, f.eks. lavt benzinforbrug

Ved køb af en forholdsvis billig bil, med små driftsomkostninger, kan det ofte betale sig at vælge egen bil. Hvis bilen er meget benzinøkonomisk, som f.eks. den nye Lupo fra VW, kan det ligefrem give overskud at være bilejer, hvis det erhvervsmæssige kørselsbehov er stort nok.

Se vore beregninger:

Beregning 1 - VW Lupo

Beregning 2 - Audi A3

Beregning 3 - BMW 520

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.