Satser for personer

 

 

2017

2018

 

 

 

Skatteprocenter og bundfradrag

 

 

 

 

 

Bundskattesats

10,08%

11,15%

 

 

 

Topskattesats

15%

15%

Beregnes af personlig indkomst + bidrag til kapitalpension

 

 

Topskattegrænse

479.600

498.900

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ægtefæller

42.800

85.600

43.800

87.600

    

Udligningsskat

Udligningsskattegrænse

Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller 

 

AM-bidrag mv.

3%

388.200

129.500

 

 

 

 2%

397.000

132.400

 

 

 

AM-bidrag

8%

8%

Sundhedsbidrag

2%

1%

 

 

 

Personfradrag

 

 

For alle over 18 år

45.000

46.000

Unge under 18 år

33.800

34.500

 

 

 

Aktieindkomst

 

 

Progressionsgrænse for aktieindkomst

51.700

52.900

Skat af aktieindkomst

 

 

Under progressionsgrænse

27%

27%

Over progressionsgrænse

42%

42%

 

 

 

Midlertidligt arbejde i Danmark

 

 

Beskatning af udenlandske "forskere"(5 årige)

26%

26%

Minimumsløn pr. måned ved 26 pct.'s bruttobeskatning (før AM-bidrag)

63.700

65.100

 

 

 

Begrænset skattepligtige

 

 

Kommune -og sundhedsbidrag

24%

24%

Statsskat

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

Personfradrag i visse A-indkomster

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

 

 

 

Restskat/overskydende skat

 

 

Grænse for indregning af restskat

19.600

20.100

Restskat betalt inden årets sidste bankdag

0%

0%

Godtgørelse overskydende skat

0,5%

0,5%

Dag til dag rente ved indbetaling af restskat i perioden 1/1-1/7

 2,0%

1,7%

Procenttillæg ved indbetaling af restskat efter 1/7

 4,0%

3,7%

 

 

 

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen

 

 

Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen

22%

22%

Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud

25%

25%

Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning

5.000

5.000

Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.

188.800

193.000

Maks. henlæggelse pr. år for kunstere mv.

629.000

643.100

Rentekorrektion

3%

kommer snart

Kapitalafkastsats

1%

kommer snart

Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst

49.300

50.400

Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse

78%

78%

Minimumbeløb ved køb af hovedaktionæraktier

670.900

686.000

 

 

 

Dødsbobeskatning

 

 

Mellemperiode skatteprocent

50%

50%

Dødsboskat

50%

50%

Bofradrag i skatten pr. måned

5.600

5.700

Mellemperiodefradrag

2.100

2.100

 

 

 

Beløbsgrænser for skattefrihed:

 

 

Boets aktiver ved boafslutning

2.776.800

2.839.100

Boets nettoformue ved boafslutning

2.776.800

2.839.100

 

 

 

Grøn check

Årlig grøn check til alle fyldt 18 år
Årlig grøn check til pensionister

940
940

765
930

Supplerende grøn check til alle fyldt 18 år
Supplerende grøn check til pensionister

215
215

175
215

Tillæg til grøn check til alle fyldt 18 år med lave indkomster

280

280

Aftrapningsgrænse for grøn check

388.200

397.000

Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check til alle fyldt 18 år

Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check til pensionister

12.533

12.533

10.200

12.400

Indkomstgrænse for tillæg til grøn check

226.900

232.000

Aftrapningsprocent for nedsættelse af grøn check

7,5%

7,5%

 

Boafgift af gaver

 

Grænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede

62.900

64.300

Grænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn

22.000

22.500

Bundfradrag ved boafgift

282.600

289.000

Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære slægtninge

15%

15%

Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder nære slætninge

25%

25%

 

Digital betaling

   
Krav om digital betailng over beløbsgrænsen 10.000 10.000