Kapitalindkomst

 

2017

2018

 

Ejendomsavancebeskatningsloven

Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme med ejerbolig

287.500

293.900

Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget 42.800 43.800

 

Kursgevinstbeskatningsloven

Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab

2.000

2.000

 

Skatteloft

Skatteloft positiv nettokapitalindkomst

42%

42%
 

 

 
Udlejning af fritidsbolig eller værelsesudlejning

 

 
Bundfradrag for fritidsboliger ved egen selvangivelse af lejeindtægt

10.700

11.000
Bundfradrag for fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau

21.400

21.900
Minimum bundfradrag ved værelsesudlejning

24.000

24.000