Vis indhold i printervenligt vindue.

Satser for personer

2017

2016

 

 

 

Skatteprocenter og bundfradrag

 

 

 

 

 

Bundskattesats

10,08%

9,08%

 

 

 

Topskattesats

15%

15%

Beregnes af personlig indkomst + bidrag til kapitalpension

 

 

Topskattegrænse

479.600

467.300

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag

42.800

41.900

Bundfradrag i positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag for ægtefæller

85.600

 

83.800

 

 

Udligningsskat

Udligningsskattegrænse

Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller 

 

AM-bidrag mv.

 

3%

388.200

129.500

 

 

 

 

4%

379.900

126.700

 

 

 

AM-bidrag

8%

8%

Sundhedsbidrag

3%

3%

 

 

 

Personfradrag

 

 

For alle over 18 år

45.000

44.000

Unge under 18 år

33.800

33.000

 

 

 

Aktieindkomst

 

 

Progressionsgrænse for aktieindkomst

51.700

50.600

Skat af aktieindkomst

 

 

Under 48.300 (i 2014 under 49.200)

27%

27%

Over 48.300 (i 2014 over 49.200)

42%

42%

 

 

 

Midlertidligt arbejde i Danmark

 

 

Beskatning af udenlandske "forskere"(5 årige)

26%

26%

Minimumsløn pr. måned ved 26 pct.'s bruttobeskatning (før AM-bidrag)

63.700

62.300

 

 

 

Begrænset skattepligtige

 

 

Kommune -og sundhedsbidrag

24%

24%

Statsskat

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

Personfradrag i visse A-indkomster

Som fuldt skattepligtige

Som fuldt skattepligtige

 

 

 

Restskat/overskydende skat

 

 

Grænse for indregning af restskat

19.600

19.200

Restskat betalt inden årets sidste bankdag

0%

0%

Godtgørelse overskydende skat

0,5%

0,5%

Dag til dag rente ved indbetaling af restskat i perioden 1/1-1/7

 2,0%

2,2%

Procenttillæg ved indbetaling af restskat efter 1/7

 4,0%

4,2%

 

 

 

Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen

 

 

Konjunkturudligningsskat i pct. af henlæggelsen

22%

22%

Maks. henlæggelse til konjunkturudligning i pct. af årets overskud

25%

25%

Minimumsbeløb til henlæggelse til konjunkturudligning

5.000

5.000

Min. skattepligtig indkomst efter fradrag for henlæggelsen for adgang til indkomstudjævning for kunstnere mv.

188.800

184.700

Maks. henlæggelse pr. år for kunstere mv.

629.000

615.500

Rentekorrektion

kommer snart

4%

Kapitalafkastsats

kommer snart 

1%

Maks. kapitalafkast overført til personlig indkomst

49.300

48.200

Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse

78%

78%

Minimumbeløb ved køb af hovedaktionæraktier

670.900

656.500

 

 

 

Dødsbobeskatning

 

 

Mellemperiode skatteprocent

50%

50%

Dødsboskat

50%

50%

Bofradrag i skatten pr. måned

5.600

5.500

Mellemperiodefradrag

2.100

2.000

 

 

 

Beløbsgrænser for skattefrihed:

 

 

Boets aktiver ved boafslutning

2.776.800

2.717.100

Boets nettoformue ved boafslutning

2.776.800

2.717.100

 

 

 

Grøn check

Årlig grøn check

940

950

Supplerende grøn check

215

220

Tllæg til grøn check til alle fyldt 18 år med lave indkomster

280

280

Aftrapningsgrænse for grøn check

388.200

379.900

Aftrapningsgrænse for supplerende grøn check

12.533

12.667

Indkomstgrænse for tillæg til grøn check

226.900

222.000

Aftrapningsprocent for nedsættelse af grøn check

7,5%

7,5%

 

Boafgift af gaver

 

Grænse for afgiftsfri gaver til nært beslægtede

62.900

61.500

Grænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn

22.000

21.500

Bundfradrag ved boafgift

282.600

276.600

Boafgiftssats for arv over bundfradraget til nære slægtninge

15%

15%

Tillægsboafgift for den del af arven, der ikke tilfalder nære slætninge

25%

25%

 

Digital betaling

   
Krav om digital betailng over beløbsgrænsen 10.000 10.000

 

 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.