Vis indhold i printervenligt vindue.
Personlig indkomst

2017

2016

 

Gratialer mv.

Bundfradrag ved jubliæums- og fratrædelsesgratiale

8.000

8.000

Bundfradrag for visse legater og dusører

26.800

26.200

 

Medarbejdende ægtefælle

Medarbejdende ægtefælle, maks. overførsel

230.600

225.700

 

Pensionsbeskatning

Grænser for indskud på kapitalpension

Afskaffet

Afskaffet

Opfyldningsfradrag

49.300

48.200

Maks. fradrag for indskud på ratepension og ophørende livrenter (§ 16)

53.500

52.400

Livsforsikringsafgiften (PBL § 50) og grænse for
konvertering af pensionsydelse (PBL § 29)

10.400

10.200

Maks. indskud af fortjeneste fra virksomhedssalg

2.683.500

2.625.800

 

Skatteloft

Skatteloft personlig indkomst ekskl. kirkeskat

51,95 %

51,95 %

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.