Vis indhold i printervenligt vindue.
Personalegoder

2017

2016

Øvrige lønmodtagerudigfter (bagatelgrænse)

5.900

5.800

Skattefritagelse for julegaver 

800

800

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

1.100

1.100

 

Fri bil

 

 

Procentsats af beregningsgrundlag < 300.000 kr.

25%

25%

Procentsats af beregningsgrundlag > 300.000 kr.

20%

20%

Beregnes dog af minimum 160.000

 

Fri telefon

Værdi af fri telefon 2.700 2.700

Minimum samlet beløb til beskatning for ægtepar, for at opnå 25 % nedslag

3.600

3.500

 

Sommerbolig

Ugerne 22 - 34: % pr. uge af ejendomsværdien

0,50%

0,50%

Øvrige uger: % pr. uge af ejendomsværdien

0,25%

0,25%

 

Lystbåd

Procent pr. uge af anskaffelsessum

2%

2%

 

Hovedaktionæres fribolig

Ejendomsværdi < 3.040.000

6%

6%

Ejendomsværdi > 3.040.000

8%

8%

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.