Vis indhold i printervenligt vindue.
Personalegoder

2017

2016

Øvrige lønmodtagerudigfter (bagatelgrænse)

5.900

5.800

Skattefritagelse for julegaver 

800

800

Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

1.100

1.100

 

Fri bil

 

 

Procentsats af beregningsgrundlag < 300.000 kr.

25%

25%

Procentsats af beregningsgrundlag > 300.000 kr.

20%

20%

Beregnes dog af minimum 160.000

 

Fri telefon

Værdi af fri telefon 2.700 2.700

Minimum samlet beløb til beskatning for ægtepar, for at opnå 25 % nedslag

3.600

3.500

 

Sommerbolig

Ugerne 22 - 34: % pr. uge af ejendomsværdien

0,50%

0,50%

Øvrige uger: % pr. uge af ejendomsværdien

0,25%

0,25%

 

Lystbåd

Procent pr. uge af anskaffelsessum

2%

2%

 

Hovedaktionæres fribolig

Procentsatser for beregning af værdi af bolig til rådighed for hovedaktionærer:

 

   
Procentsats af beregningsgrundlaget*

5%

5%

med tillæg af:

 

 

Ejendomsværdiskattegrundlag < 3.040.000

1%

1%

Ejendomsværdiskattegrundlag > 3.040.000

 

3%

3%

*Beregningsgrundlaget er det største beløb af enten ejendomsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller (i tilfælde, hvor der ikke er ansat en ejendomsværdi), handelsværdien pr. 1. oktober året før indkomståret eller anskaffelsessummen med tillæg af forbedringer foretaget efter anskaffelsen, dog kun forbedringer foretaget inden den 1. januar i indkomståret. 

 

 

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.