Vis indhold i printervenligt vindue.
Kapitalindkomst

2017

2016

 

Ejendomsavancebeskatningsloven

Bundfradrag for blandet benyttede ejendomme med ejerbolig

287.500

281.300

Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlaget 42.800 41.900

 

Kursgevinstbeskatningsloven

Bagatelgrænse for personers kursgevinst/tab

2.000

2.000

 

Skatteloft

Skatteloft positiv nettokapitalindkomst

42%

42%
 

 

 
Udlejning af fritidsbolig eller værelsesudlejning

 

 
Bundfradrag for fritidsboliger ved egen selvangivelse af lejeindtægt

10.700

10.500
Bundfradrag for fritidsboliger ved indberetning af lejeindtægt gennem bureau

21.400

21.000
Minimum bundfradrag ved værelsesudlejning

24.000

24.000
© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.