Vis indhold i printervenligt vindue.

Afskrivningsloven

2017

2016

 

Afskrivninger

Driftsmidler, maks.

25%

25%

Bygninger og installationer

4%

4%

Installationer i ikke afskrivningsbettetiget bygninger

4%

4%

Småaktiver (straksafskrivning)

13.200

12.900

Genvundne afskrivninger (skattepligtig del)

100%

100%

Ekstra afskrivning ved anskaffelse af nye driftsmidler (bortset fra skibe og personbiler), der er afskrivningsberettiget efter § 5. fra 30.05.2012 115% Til 31.12.2013 115%

 

Forskudsafskrivninger

Forskudsafskrivninger for skibe over

1.505.300

1.473.000

Maks. årlig afskrivning

15%

15%

Maks. forskudsafskrivning i alt

30%

30%

© Copyright 2005 - 2013 SkatteInform skatterådgivning. Et team af statsautoriserede revisorer og jurister med speciale i skat.